Els OlisLos AceitesThe Oils

A partir de la gran concentració d’oliveres mil·lenàries del Territori del Sénia, gràcies al treball en equip de l’administració i el sector i, per descomptat, a la important ajuda del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, un total de 8 molins productors d’oli d’oliva de la zona (4 de catalans i 4 de valencians, dels quals 6 són cooperatives i 2 empreses privades) s’han unit per aconseguir un producte únic: l’Oli verge extra d’Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia, amb certificació i garantia de que aquest oli només procedeix d’oliveres catalogades en l’Inventari, però alhora amb la màxima qualitat alimentària certificada en els laboratoris i panells de tast més exigents.

 A partir de la gran concentración de olivos milenarios del Territorio del Sénia, gracias al trabajo en equipo de la administración y el sector y, por supuesto, a la importante ayuda del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, un total de 8 molinos productores de aceite de oliva de la zona (4 catalanes y 4 valencianos, de los cuales 6 son cooperativas y 2 empresas privadas) se han unido para conseguir un producto único: el Aceite virgen extra de Olivos Milenarios del Territorio del Sénia, con certificación y garantía de que dicho aceite sólo procede de olivos catalogados en el Inventario, pero a su vez con la máxima calidad alimenticia certificada en los laboratorios y paneles de cata más exigentes.Thanks to the high concentration of the olive trees in the Territori del Sénia region, the teamwork betweem the administration and the industry, and of course, the important support from the Ministry for the Environment and Rural and Marine Affairs, a total of 8 olive mills in the area (4 in Valencia and 4 in Catalonia, of which 6 are cooperatives and 2 private) have been able to come together to produce a unique product: the extra virgin olive oil from Territori del Sénia millennium olive trees. The origin of this oil that it has only come from the olive trees listed in the inventory is guaranteed. It is also in turn certified by some of the most demanding laboratories and tasting panels as a high quality food product.