31 MIAMI CAN PONS31 MIAMI CAN PONS31 MIAMI CAN PONS

Elaboració

Netegeu, talleu, lamineu els bolets i confiteu-los al forn a temperatura baixa amb l’oli d’oliveres mil·lenàries del Territori del Sénia i la sal, i deixeu-los a mitja cocció. Ratlleu la tòfona el més fina possible, deixeu-la reposar amb l’oli i emulsioneu-ho tot junt. Amb la planxa calenta marqueu les sepietes fins que quedin ben daurades. Finalment, munteu el plat amb un llit de bolets, col·loqueu-hi a sobre les sepietes, afegiu-hi l’emulsió de la tòfona, l’oli per sobre, el pebre negre i rectifiqueu-ho de sal.

Elaboración

Limpiar, cortar, laminar las setas y confitar al horno a baja temperatura con el aceite de olivos milenarios del Territorio del Sénia y la sal, y dejarlos a media cocción. Rayar la trufa lo más fina posible, dejarla reposar con el aceite y emulsionarlos juntos. Con la plancha caliente marcar las sepias hasta que queden bien doradas. Finalmente, montar el plato con una base de setas, colocar encima las sepias, añadir la emulsión de la trufa, el aceite por encima, la pimienta negra y rectificar de sal.

Production

Clean and slice the mushrooms, then caramelize in the oven on a low heat with Territori del Sénia millennium olive oil and salt. Remove when half cooked. Grate the truffle as thin as possible, leave it to soak in the oil and emulsify them together. Sear the squid on the griddle until golden brown. Finally, serve the squid on the mushroom base and add the truffle emulsion. Dress with oil and garnish with black pepper and salt to taste.