Premios

Premios de los olivos milenarios

Les oliveres mil·lenàries del Territori del Sénia estan d’enhorabona. Han passat, de ser objecte del desig de depredadors per decorar mansions sumptuoses i financeres, a ser: primer, orgull dels seus propietaris; segon, producte estrella dels molins de la zona, ennoblint els altres olis, i, tercer, gràcies a l’aposta dels millors restaurants (d’aquí i de fora) per aquest oli d’oliva verge extra, ara, aquest or líquid és l’elixir que converteix en menjars per a afortunats tots els productes i plats excel·lents de la zona als quals s’afegeix. L’oli d’oliveres mil·lenàries del Territori del Sénia, associat a altres productes gurmet de la zona i gràcies al bon fer dels millors restauradors, convertirà aquest Territori en el paradís de la millor gastronomia.

Los olivos milenarios del Territorio del Sénia están de enhorabuena. Han pasado, de ser objeto del deseo de depredadores para decorar mansiones suntuosas y financieras, a ser: primero, orgullo de sus propietarios; segundo, producto estrella de los molinos de la zona, ennobleciendo los otros aceites; y, tercero, gracias a la apuesta de los mejores restaurantes (de aquí y de fuera) por este aceite de oliva virgen extra, ahora, este oro líquido es el elixir que convierte en manjares para afortunados todos los productos y platos excelentes de la zona a los que se incorpora. El aceite de olivos milenarios del Territorio del Sénia, asociado a otros productos gourmet de la zona y gracias al buen hacer de los mejores restauradores, va a convertir este Territorio en el paraíso de la mejor gastronomía.

The Territori del Sénia millennium olive trees are in luck. They have gone from being a predators desire to decorate sumptuous mansions to: first, the pride of their owners; second, a flagship for the mills in the area, ennobling the other oils at the same time, and third, thanks to the support of the best restaurants (both here and abroad) for this extra virgin olive oil, this liquid gold is now the elixir that makes all the products and excellent dishes in the area to which it is incorporated a real treat for lucky people.Territori del Sénia millennium olive oil, associated with other products from the area and thanks to the skill of the best restaurateurs, will ensure that this area becomes a haven for the finest cuisine.